سرپرست هسته گزینش پست معرفی شد
سیدمهدی علوی دانا به عنوان سرپرست هسته گزینش پست معرفی شد.
تقدیر از جانباز و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس در صحن علنی مجلس
هیئت رئیسه مجلس، از جانبازان و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس، ازجمله یکی از جانبازان و ایثارگران مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیرکرد.
برگزاری دوره آموزشی سامانه هماهنگ
هیات مرکزی گزینش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای افزایش توانایی و سطح کارایی گزینشگران این هیأت اقدام به برگزاری دوره آموزشی سامانه هماهنگ نمود.
برگزاری نهمین دوره آموزشی
هیات مرکزی گزینش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای افزایش توانایی و سطح کارایی گزینشگران این هیأت اقدام به برگزاری دوره باز آموزی تحقیق در گزینش نمود.
برگزاری دوره آموزشی
هیات مرکزی گزینش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای افزایش توانایی و سطح کارایی گزینشگران این هیأت اقدام به برگزاری دوره آموزشی نمود.