ارتباط آنلاین با مراجع

ارتباط آنلاین با نمایندگان مراجع و علما و طرح سوالات

www.eporseh.com

www.eshia.ir

آیت الله العظمی سیّد روح الله الموسوی الخمینی

•  تهران :
تلفن: 00982122289691 و 00982122289692

Web: http://www.imam-khomeini.com
info@imam-khomeini.com :استفتاء
http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehImam/index.aspx :رساله

آیت الله العظمی سیّد علی حسینی خامنه ای

•  تهران:
خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهید کشور دوست، دفتر مقام معظم رهبرى
تلفن : 00982164411

•  قم:
خیابان صفائیه، دفتر آیت الله العظمی خامنه ای
تلفن: 02517742232

Web: http://www.leader.ir
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=istifta :استفتاء
http://www.aviny.com/Ahkam/Estefta1/Index.aspx :رساله

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

•  قم:
ابتدای خیابان شهدا
تلفن: 113-7743110
نمابر:  7743114

•  شیراز:
خیابان قا آنی کهنه ، کوی رحمت
تلفن: 2303121
 نمابر:  2307421

•  تهران(1):
میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام (ژاله سابق)، نبش کوچه شهید کاظمی، پلاک 3
تلفن: 7509697   -42- 7512241
نمابر:  7638888

•  تهران(2):
خیابان 17 شهریور، ابتدای بزرگراه شهید محلاتی، ضلع جنوبی، پلاک 29
تلفن: 70- 33026066
نمابر:  33026070

•  اراک:
ابتدای خیابان محسنی
تلفن: 2224415
نمابر:  2242470

•  مشهد:
چهارراه شهدا، خیابان آزادی، آزادی 6
تلفن: 2256168 - 2227879
نمابر:  2227879

•  افهان:
چهارراه شکر شکن، خیابان احمد آباد، خیابان شهید توانا، پلاک 105
تلفن: 2253600
نمابر:  2265205

•  کرج:
بلوار امامزاده حسن، بین گلستان سوم و چهارم.
تلفن: 2243938
نمابر:  2231033

Web: http://makarem.ir/
http://www.makaremshirazi.org/persian/n:استفتاء
http://makarem.ir/websites/farsi/masael/:رساله

مرحوم آیت الله العظمی محمد جواد فاضل لنکرانی

•  تهران:

تهران ,ابتدای خیابان پاسداران ,خیابان شهید کاشی ها ,نگارستان دوم ,پلاک 15
تلفن : 22866585,22843965,22863322,28863311

 تهران , میدان قیام ,بلوار قیام ,پلاک 19
تلفن:33564360,33137677,33126555
  قم:
قم، سه راه بازار ، کوچه جنب پاساژ موسی ابن جعفر(علیه السلام)
تلفن: 02517706040 و 02517720500 و 2-02517717871
 

Web: http://www.lankarani.com/
http://lankarani.ir/common/php/contactus/?lang=far:استفتاء
http://www.aviny.com/Ahkam/Resalehfazel/Index.aspx :رساله

آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی

•  قم:
خیابان صفائیه، دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
تلفن: 02517740611و 02517742445
نمابر : 02517743047

•  تهران:

تهران - خیابان 17 شهریور - قبل از دروازه دولاب - خیابان شهید اکبری - کوچه فتاح - حسینیه چهارده معصوم - پلاک4
02133510150

•  مشهد:

خیابان آخوند خراسانی - کوچه شماره 8 - پلاک 16
05112250178

Web: http://vahid-khorasani.ir
estefta@vahid-khorasani.ir:استفتاء
http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehVahidKhorasani/Index.aspx :رساله

 

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

•  قم:
خیابان چهارمردان، کوچه 6، دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
تلفن: 02517724030
 

Web: http://www.saafi.ir
 saafi@saafi.net :استفتاء
http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehSafiGolpaygani/Index.aspx:رساله
 

 

آیت الله العظمی نوری همدانی

•  قم:
خیابان شهدا ( صفائیه) _ کوچه بیگدلی
تلفن : 7741850_ 7748218-0251
نمابر : 7735900

•  تهران:
خیابان ری _ دوراه مهندس _ حسینیه همدانیها
تلفن : 3137194 _ 021

•  مشهد:
خیابان آزادی _ چهار راه حجت جنب چاپخانه سیادت 
تلفن : 2221137 _ 0511
نمابر : 2231084

•  همدان:
 ابتدای خیابان تختی _ کوی همه کسی _ دفتر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی
تلفن : 8246736 _ 0811

Web: http://www.noorihamedani.com
http://www.noorihamedani.com/noori/home.asp?action=set&idnumber=1&Pageurlnumber=310&Languageurl=1:استفتاء
http://www.aviny.com/Ahkam/Resalehnoori/Index.aspx :رساله

آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی

عراق
•  نجف اشرف:
خیابان الرسول - دفترحضرت ایت الله العظمى سیستانی
تلفن :009647801929099 ــ 009647901631944 ــ 009647901971728

جمهورى اسلامى ایران
•  قم:
خیابان معلم، دفتر آیت الله العظمى سیستانى
ص پ : 3514 / 37185
تلفن : 9 - 7741415 251 0098
نمابر : 7741421 251 0098
•  تهران:

میدان قیام خیابان قیام، دفتر آیت الله العظمى سیستانى
تلفن :8 - 33440925 21 0098

•  مشهد مقدس:
خیابان آزادى، دفتر آیت الله العظمى سیستانى
تلفن : 3-2250091 511 0098
نمابر : 2223239 511 0098

سوریه
•  دمشق:
سیده زینب (علیها السلام)، دفتر آیت الله العظمى سیستانى
ص. پ: 321
تلفن : 6470621 11 00963
نمابر : 6471920 11 00963

 

Web: http://www.sistani.org
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=12:استفتاء
http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehSistani/Index.aspx:رساله

مرحوم آیت الله العظمی محمد تقی بهجت فومنی

•  قم:
تلفن : 00982517740219

web: http://www.mtb.ir
استفتاء:
http://www.mtb.ir/fa/index.php/
ahkam/esteftahat.html"
رساله:
 http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehBahjat/Index.aspx

مرحوم آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی

•  قم:

میدان شهدا، خیابان معلم ، کوچه 25 ، پلاک 25
تلفن: 7743939- 7744286-7733419(0098251)

Web: http://www.tabrizi.org
http://farsi.tabrizi.org/istifta1/q.php: استفتاء
 http://tabrizi.org/fa/2009/10/18/resale-electronic :رساله
 

آیت الله العظمی حسین مظاهری

•  اصفهان:

خیابان عبد الرزاق – کوی شهید بنی لوحی
تلفن:
4464691 -0311

Web: http://www.almazaheri.ir
http://www.almazaheri.ir :استفتاء
  :رساله
http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabID=0602&BookNum=43&BookName=رساله توضیح المسائل- احکام&CompileNum=21&CompileName=در زمینه فقه

یت الله العظمی عبد الله جوادی آملی

•  قم:

بلوار امین - کوچه شماره 8 - پلاک 137
تلفن : 7839183 - 251 - 98 +
تلفن : 7839283 - 251 - 98 +
 

Web: http://esra.ir
 http://esra.ir :استفتاء

آیت الله العظمی سبحانی

Web: http://www.tohid.ir
http://tohid.ir/index.php/page,ContactUs :استفتاء
http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehSobhani/Index.aspx:رساله